Steroid olmayan antienflamatuar ne demek

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın primer amacı Acil Serviste infeksiyon hastalıkları ile ilgili istenen konsültasyonların sıklığı ve hastalık dağılımını tanımlamaktır. Bu amaçla Acil Servis’ten istenen infeksiyon hastalıkları konsültasyonları irdelenmiştir.

Materyal ve Metot: Çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 1 Temmuz ve 31 Aralık 2014 tarihleri arasında retrospektif olarak yapılmıştır. Acil Servis’ten istenen tüm konsültasyonlar gözden geçirilmiş, konsültasyonların kliniklere göre dağılımı, infeksiyon hastalıklarından konsültasyon istenme nedenleri ve hastaneye yatış oranları araştırılmıştır.

Bulgular: Altı aylık periyotta toplamda 1399 hasta İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği tarafından konsülte edilmiştir, bu da tüm konsültasyonların %5’ini oluşturmaktadır. En sık konsültasyon nedenleri; alt solunum yolu infeksiyonları (%25,8), ateş etiyolojisi (%25,8), üriner sistem infeksiyonları (%11,4), hayvan ısırıkları/kuduz profilaksisi (%10,4) olarak tespit edilmiştir. İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonlarının sonucunda hastaneye yatış oranı %10,1 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bu sonuçlara göre, Acil Servis ve İnfeksiyon Hastalıkları doktorları arasında daha fazla işbirliği ve eğitim aktivitelerine gerek olduğu düşünülmektedir.

Gelelim bir diğer kalabalık araştırmaya : 1997 tarihli Laumann et al. araştırması. Wikipedia’da tabloya dahil edildiği kategori ereksiyon güçlüğü. Peki metodoloji açısından bir problem var mı? Evet var. ’daki eleştiri yazısında belirtildiği üzere Laumann erektil bozukluğa sebep olabilecek diğer faktörleri dikkate almamış. Laumann araştırmanın diğer bulgularını incelerken sosyo-ekonomik statüyü belirleyici bir faktör olarak kullanırken erektil bozukluk konusunda bu faktörü dahil etmemiş. Yine bir “ korelasyon nedenselliğe işaret etmez” vakası. Erektil bozuklukla ilgili bulguyu güvenilir olarak kabul etmek mümkün değil. Aynı araştırmanın bulgular arasında cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasına dair sünnetsiz erkekler lehine bir bulgu var.

Coleman's fellow officer Gustavo Arlotta suggested he attend the Metroflex gym, owned by amateur bodybuilder Brian Dobson. Dobson offered Coleman a free lifetime membership if he allowed Dobson to train him for the upcoming Mr. Texas bodybuilding competition that year. [8] After training for Mr. Texas, Coleman won first place in both the heavyweight and overall categories. He also defeated Dobson himself. Coleman won his first competition as a professional, the Canada Pro Cup, in 1995. The following year, he won the contest again, followed by a first place win in the 1997 Russian Grand Prix.

Steroid olmayan antienflamatuar ne demek

steroid olmayan antienflamatuar ne demek

Media:

steroid olmayan antienflamatuar ne demeksteroid olmayan antienflamatuar ne demeksteroid olmayan antienflamatuar ne demeksteroid olmayan antienflamatuar ne demeksteroid olmayan antienflamatuar ne demek

http://buy-steroids.org