Steroidmetabolitter

14 Effekt ZYTIGA forlenger den radiografiske progresjonsfrie overlevelsen signifikant 1 Tid til radiografisk progresjon* hos pasienter i behandling med ZYTIGA eller placebo, begge i kombinasjon med prednison 1 Radiografisk progresjonsfri (%) PLACEBO > 3,6 månader > 2,0 måneder < Risiko for radiografisk progresjon redusert med 33 % HR=0,67 (95 % CI: 0,59 0,78) P<0,001 > ZYTIGA 5,6 månader ZYTIGA PLACEBO Tid til radiografisk progresjon (måneder) ZYTIGA Placebo * Definert som sykdomsprogresjon i bløtvev ved modifiserte RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors)-kriterier (mållesjon 2,0 cm) eller progresjon ved skjelettscintigrafi med 2 nye lesjoner som ikke er i overensstemmelse med vekst av tumor, bekreftet ved en ny scintigrafi 6 uker senere, som viser ytterligere 1 ny lesjon. Median radiografisk progresjonsfri overloverlevelse var 5,6 måneder i den gruppen som fikk ZYTIGA + prednison vs. 3,6 måneder i gruppen med placebo + prednison (P<0,001) 1 Risiko for radiografisk progresjon redusert med 33 % (HR=0,67) 1 1. de Bono JS et al. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2011; 364: p

Steroidmetabolitter

steroidmetabolitter

Media:http://buy-steroids.org